भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, पकेट विकास कार्यक्रम