भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ आयोजना