भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरस्तरीय माध्यमिक खेलकुद प्रतियोगिता २०७४