भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

मास्टर प्लान अनुरुप वडा नं. १८ स्थित भीमदत्त नगरपालिका परिसर भविष्यमा यस किसिमको निर्माण हुनेछ