भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

मास्टर प्लान अनुरुप वडा नं. ४ स्थित तरकारी बजारमा भविष्यमा निर्माण हुने कञ्चनपुर मलको नमूना