भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकु्ञ्जमा नगर कार्यपालिकाको बैठक पश्चात सामूहिक तस्वीर