भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

Hari Prashad Sharma

Phone: 
9858725111
Section: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत