भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

Surendra Bista

Designation:

Email: 
mayor@bheemdattamun.gov.np
Phone: 
9858750213