You are here

भीमदत्त नगरपालिकाको महाकाली घाटमा बन्न लागिरहेको शवदाह स्थल