भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

वडास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी तथा नगरपरिषद सम्बन्धी सुचना ।