भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

सामाजिक विकास शाखा

Photo Name Designation Section Email Phone
Dilaram Bhatta Public Health Inspector सामाजिक विकास शाखा