भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम बहादुर कुंवर लेखा अधिकृत
पुष्प राज भट्ट योजना अधिकृत
गोरख बहादुर सिंह इन्जिनियर
Hari Prashad Sharma Chief Administrative Officer प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9858725111