भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगर उप-प्रमुख श्री शुसिला चन्द सिंह