भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगर उप प्रमुख श्री सुशिला चन्द सिंह ज्यूको पदभार ग्रहण ।