भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगर प्रमुख श्री सुरेन्द्र विष्ट