भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको खुल्ला चौरमा