भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरपालिका र ऐशियाली विकास बैंकको संयुक्त बैठक