भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

मदिरा विक्रि वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७४

Documents: