भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

मास्टर प्लान अनुरुप वडा नं. ४ ओपेरा होटल अगाडी रहेको खाली जमिनमा भविष्यमा निर्माण हुने चिल्ड्रन पार्कको नमूना