भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा

Phone: 
9858725111
Section: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत