भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

हरी सिंह धामी

Phone: 
9848723332
Section: 
प्रशासन