Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_plugin_api_include() (line 162 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/includes/plugins.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

ह्युम पाईप खरिद दरभाउपत्र सूचना