भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

७ न. प्रदेश्मा भीमदत नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाका रुपमा सम्मानित भएको छ । उत्कृष्ट नगरपालिका भएको अवसरमा सम्मान पत्र ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख श्री सुरेन्द्र विस्ट ज्यु