भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

भिमदत्त नगरपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७४

Documents: