भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

श्री सुरेन्द्र बिष्ट ।

Email: 
mayor@bheemdattamun.gov.np
Phone: 
9858750213