भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

श्री सुशिला चन्द सिंह

Email: 
deputymayor@bheemdattamun.gov.np
Phone: 
9868714065