भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाको महाकाली घाटमा बन्न लागिरहेको शवदाह स्थल