भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

श्री हिमालय सिंह ऐर

Email: 
erhimair@bheemdattamun.gov.np
Phone: 
9858750230
Section: 
योजना तथा प्राविधिक शाखा