भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिंग्गे