भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

बसपार्कको पार्किङ् शुल्क ठेक्कामा दिने बारेको सुचना