भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

 

बिवाह दर्ताको सुचना फारम

Documents: