भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नागरिकता पाउँ भनी दिने निबेदन

Documents: