भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

बस पार्कको पार्किङ शुल्क ठेक्कामा दिने बारेको सुचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)