भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगर परिषद ०७३।७४ का तस्विरहरु