भीमदत्त नगरपालिकाको वेभसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ ।

नगर परिषद ०७२।०७३ का निर्णयहरु