FAQs Complain Problems

भीमदत्त नगरपालिकाको LISA कार्यक्रम नतिजा 69.75

भीमदत्त नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा
सार्वजनिक : सन् २०२१/०७/०४ (वि.स.२०७८/०३/२०)
जम्मा प्राप्ताङ्क : ६९.७५ अंक (राम्रो)
स्व-मूल्यांकनको अंक गणना :८० भन्दा बढि (उत्कृष्ट ), ६०-७९ ( राम्रो ), ३०-५९ (कमजोर) र ३० भन्दा कम (अति कमजोर ) ।
नगर प्रमुख, उप- प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य ,शाखा प्रमुख र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लगायत यस भीमदत्त न.पा.को स्व-मूल्यांकनको नतिजा तयार पार्न सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्णमा आभार तथा आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा !!!
नतिजा हेर्न यो lINK मा जानुहोस https://lisa.mofaga.gov.np/home