FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

भीमदत्त नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

भीमदत्त नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.नं. नाम पद मोवाईल नं. राजनितिक दल ईमेल वडा नं.
1 पदम बोगटी प्रमुख 9858751645 नेपाली काँग्रेस padambogati2079@gmail.com 2
2 निलम जोशी उपप्रमुख 9858751384 नेपाली काँग्रेस neelamjoshi2079@gmail.com 18
3 महेन्द्र खडका वडा अध्यक्ष 9848722173 नेपाली काँग्रेस mahendrakhadka2079@gmail.com 6
4 नर बहादुर भण्‍डारी सदस्य 9868466837 नेपाली काँग्रेस 15
5 रोजिना शाही पाठक महिला सदस्य 9849190701 नेपाली काँग्रेस 11
6 मन्जु कुमारी फर्सवान महिला सदस्य 9848783399 नेपाली काँग्रेस 10
7 लक्ष्मी देवी सुनार दलित महिला सदस्य 9865919414 नेपाली काँग्रेस 10
8 हर्कराज गिरी सदस्य 9866105735 नेपाली काँग्रेस 10
9 रविन्द्र प्रसाद देवकोटा वडा अध्यक्ष 9848734476 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ravindra.devkota@gmail.com 18
10 उत्तम प्रसाद भट्ट वडा अध्यक्ष 9848739057 नेपाली काँग्रेस uttam2035@gmail.com 2
12 देवकी देवी दमाई दलित महिला सदस्य 980642021 नेपाली काँग्रेस 8
13 करन सिंह धामी सदस्य 9869825618 नेपाली काँग्रेस 8
14 बबिता देवी जोशी महिला सदस्य 9841670508 नेपाली कांग्रेस 8
15 देव सिंह विष्‍ट सदस्य 9868854546 नेपाली काँग्रेस 8
16 मदन राज मिश्र वडा अध्यक्ष 9868067083 नेपाली काँग्रेस madanmishra2076@gmail.com 8
17 राजेन्द्र प्रसाद पन्त सदस्य 9865852777 नेपाली काँग्रेस 12
18 नर वहादुर साउँद सदस्य 9858750297 नेपाली काँग्रेस nbsawod@gmail.com 12
19 विमला अवस्थी भट्ट महिला सदस्य 9764334170 नेपाली काँग्रेस 12
20 माया टमटा दलित महिला सदस्य 9810681508 नेपाली काँग्रेस 12
21 लक्ष्मी कार्की महिला सदस्य 9748239018 नेपाली कांग्रेस 7
22 भोज राज जोशी वडा अध्यक्ष 9848721169 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) bhojrajjoshi1234@gmail.com 14
23 केशव राज जोशी सदस्य 9868875226 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) keshv0134598@gmail.com 9
24 नारायण सिंह महता सदस्य 9848731600 नेपाली काँग्रेस narendramahata7@gmail.com 9
25 मन्जु कुवर महिला सदस्य 9848546163 नेपाली कांग्रेस 14
26 भागरथी कुमारी बिष्‍ट कुवर महिला सदस्य 9848726053 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) 19
27 हरिहर दमाई कार्यपालिका सदस्य 9858753658 नेपाली काँग्रेस 19
28 गणेश आग्री कार्यपालिका सदस्य 9848720024 aagriganesh9@gmail.com 4
29 चक्र सुनार कार्यपालिका सदस्य 9806474204 18
30 डम्बर सिंह जोरा सदस्य 9848858230/9806485590 नेपाली काँग्रेस 19
31 लक्ष्मी देवी सुनार दलित महिला सदस्य 9822740310 नेपाली काँग्रेस 19
32 इल्ला राना थारु सदस्य 9812735380 नेपाली काँग्रेस 19
33 हेम बहादुर बस्नेत सदस्य 9848818718 नेपाली काँग्रेस 18
34 पदम बहादुर चन्द सदस्य 9848818718 नेपाली काँग्रेस 18
35 जगु राम थारु चौधरी वडा अध्यक्ष 9868491899 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) 19
36 कृष्‍ण देव भट्ट सदस्य 9848732242 नेपाली काँग्रेस 17
37 श्रीमति सिता देवी भण्डारी महिला सदस्य नेपाली काँग्रेस 18
38 रुपा कुमारी जैरु दलित महिला सदस्य नेपाली काँग्रेस 18
39 मालती देवी कोली दलित महिला सदस्य 9810607069 नेपाली काँग्रेस 17
40 भोज राज जोशी सदस्य 9848724358 नेपाली काँग्रेस 17
41 मोहन बहादुर महता सदस्य 9868848740 नेपाली काँग्रेस 16
42 पदम सिंह वुडा वडा अध्यक्ष 9848753747 नेपाली काँग्रेस 17
43 मन्जु कुमारी शाही (चन्द) महिला सदस्य 9848738110 नेपाली काँग्रेस 17
44 मनकुमारी थापा महिला सदस्य 9805766606 नेपाली काँग्रेस 16
45 सरिता कोली पार्की दलित महिला सदस्य 9810750520 नेपाली काँग्रेस 16
46 महेन्द्र प्रसाद भट्ट सदस्य नेपाली काँग्रेस 16
47 हरि प्रसाद भट्ट सदस्य 9848850850 नेपाली काँग्रेस 15
48 केशव सि‌ह बिष्ट वडा अध्यक्ष 9848842227 नेपाली काँग्रेस 16
49 भुवन राज भट्ट वडा अध्यक्ष 9848781686 नेपाली काँग्रेस 15
50 यसोदा खड्का महिला सदस्य 9848886141 नेपाली काँग्रेस 15
51 हिरा देवी दमाई दलित महिला सदस्य 98129771848 नेपाली काँग्रेस 15
52 सिता दमाई दलित महिला सदस्य 9809446989 नेपाली काँग्रेस 14
53 तेज बहादुर कुँवर सदस्य 9742545717 नेपाली काँग्रेस 14
54 मान बहादुर बिष्ट सदस्य 9806427789 नेपाली काँग्रेस 14
55 दिपक वहादुर वुढा सदस्य 9868407110 नेपाली काँग्रेस 13
56 फुल पहरी परी दलित महिला सदस्य 9810782824 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 13
57 हरिश साउद सदस्य 9806427532 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 13
58 बाल देवी नाथ महिला सदस्य 9821603703 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 13
59 राम वहादुर वोहरा वडा अध्यक्ष 9806442345 स्वतन्त्र 13
60 मोहन प्रसाद जैसी सदस्य 9848763540 नेपाली काँग्रेस 11
61 भुपेन्द्र सिंह रावल वडा अध्यक्ष 9841564806 नेपाली काँग्रेस 12
62 कलावती कुमारी दयाल लुहार दलित महिला सदस्य 9863172598 नेपाली काँग्रेस 11
63 किशोर बिष्‍ट सदस्य 9858750108 नेपाली काँग्रेस 11
64 प्रकाश थापा वडा अध्यक्ष 9848721529 नेपाली काँग्रेस 11
65 प्रताप सिंह साँउद सदस्य 9848989847 नेपाली काँग्रेस 10
66 महेश चन्द वडा अध्यक्ष 9858751654 नेपाली काँग्रेस 10
67 पशुपती देवी सार्की दलित महिला सदस्य 9869024915 नेपाली काँग्रेस 9
68 गगन सिह कार्की वडा अध्यक्ष 9848780766 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 9
69 अंजली देवी बोहरा महिला सदस्य 9842884666 नेपाली काँग्रेस 9
70 दिनेश चन्‍द सदस्य 9848738630 नेपाली काँग्रेस 7
71 मोनिका एस के भुल दलित महिला सदस्य 9861416660 नेपाली काँग्रेस 7
72 गणेश दत्त भट्ट सदस्य 9848784943 नेपाली काँग्रेस 7
73 गणेश बहादुर चन्द वडा अध्यक्ष 9841726383 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 7
74 लालि चन्द सदस्य 9868366765 नेपाली काँग्रेस 6
75 दिपेन्द्र प्रसाद जोशी सदस्य नेपाली काँग्रेस 6
76 शारदा देवी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य 9865574801 नेपाली काँग्रेस 6
77 देवकी जोशी महिला सदस्य 9862206261 नेपाली काँग्रेस 6
78 विनोद प्रसाद भट्ट सदस्य 9848753503 नेपाली काँग्रेस 5
79 सुरेश चन्‍द सदस्य 9848788461 नेपाली काँग्रेस 5
80 रीता चन्द महिला सदस्य 9810689090 नेपाली काँग्रेस 5
81 ईश्‍वरी पहरी दलित महिला सदस्य 9822761441 नेपाली काँग्रेस 5
82 पदम राज अवस्थी वडा अध्यक्ष 9848724286 नेपाली काँग्रेस 5
83 विवेक राज जोशी सदस्य 9858780001 नेपाली काँग्रेस 4
84 दुर्गा दत्त बोहरा सदस्य नेपाली काँग्रेस 4
85 हिरा कुमारी सार्की दलित महिला सदस्य 9848824075 नेपाली काँग्रेस 4
86 लक्ष्मी पाण्डेय(भट्ट) महिला सदस्य 9848758841 नेपाली काँग्रेस 4
87 शुसील कुमार भट्ट वडा अध्यक्ष 9848722783 नेपाली काँग्रेस 4
88 रमेश चौधरी ‌‍‍‍‍‍‍‍ (डगौरा) सदस्य 9822700462 नेपाली काँग्रेस 3
89 विर बहादुर महता सदस्य 9848722307 नेपाली काँग्रेस 3
90 आशा कुमारी वि.क. दलित महिला सदस्य 9865605634 नेपाली काँग्रेस 3
91 मिना ठगुन्ना महिला सदस्य 9868814824 नेपाली काँग्रेस 3
92 गगन सिंह धामी वडा अध्यक्ष 9858750828 नेपाली काँग्रेस 3
93 नरेश बहादुर कुंवर सदस्य 9848721018 नेपाली काँग्रेस 2
94 राम बहादुर चौधरी सदस्य 9822742520 नेपाली काँग्रेस 2
95 वसन्ती देवी जोशी महिला सदस्य 9848720515 नेपाली काँग्रेस 2
96 गूणवती देबी पार्की दलित महिला सदस्य नेपाली काँग्रेस 2
97 भोज राज पान्‍डेय सदस्य 9848721444 नेपाली काँग्रेस 1
98 कालु राम डंगौरा सदस्य 9848759562 नेपाली काँग्रेस 1
99 हेमा लुहार/तिरुवा दलित महिला सदस्य 9848744334 नेपाली काँग्रेस 1
100 कलावती देवी बिष्‍ट महिला सदस्य 9848735137 नेपाली काँग्रेस 1
101 आसेफ कुँवर वडा अध्यक्ष 9848811111 नेपाली काँग्रेस 1