FAQs Complain Problems

News and Notices

भीमदत्त नगरपालिकाको नगर सभा अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न

भीमदत्त नगरपालिकाको नगर सभा अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न

नगर सभाध्यक्ष - नगर प्रमुख श्री पदम बोगटी

नगर सभा उपाध्यक्ष - नगर उपप्रमुख श्री निलम जोशी

सदस्य सचिव : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री पुष्कर प्रसाद भट्ट

सहभागी : ९६ जना नगर सदस्य ज्यूहरू लगायत जम्मा ९८ जना

Pages