FAQs Complain Problems

News and Notices

भीमदत्त नगरपालिकाको LISA कार्यक्रम नतिजा 69.75

भीमदत्त नगरपालिकाको आ.व.२०७६/०७७ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा
सार्वजनिक : सन् २०२१/०७/०४ (वि.स.२०७८/०३/२०)
जम्मा प्राप्ताङ्क : ६९.७५ अंक (राम्रो)

आखा, नाक, घाटी तथा मुख सम्बन्धी प्राथमिक उपचार बारे स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ अभिमुखीकरण कार्यक्रम

आखा, नाक, घाटी तथा मुख सम्बन्धी प्राथमिक उपचार बारे स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ अभिमुखीकरण कार्यक्रम नगर प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टज्यु द्वारा उद्घाटन।

Pages